Tax Justice Together

Konferencja

Ponad 100 osób z organizacji prowadzących kampanię na rzecz sprawiedliwości podatkowej, zgromadziło się w Warszawie, aby w ciągu 2 dni podsumować dotychczasowe osiągnięcia, określić wyzwania charakterystyczne dla Globalnego Południa, Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej oraz wytyczyć strategię na 2017 r. Spotkanie ułatwiło też wymianę dobrych praktyk i networking.

Przygotowałam plan części plenarnych i przebieg prac w grupach roboczych, a także prowadziłam konferencję. Uczestnicy docenili dynamikę i efekty spotkania. Dobrze sprawdziły się elementy facylitacji graficznej.

Rezultaty prac poszczególnych grup roboczych zyskały formę plansz rysunkowych, co porządkowało dyskusję i pozwoliło pozostałym osobom zapoznać się z efektami prac kolegów i koleżanek (off i online). Zaprojektowałam i przygotowałam plansze.