Konferencje

Jak (się) inspirować i osiągać strategiczne efekty?

Kongres Bibliotek Publicznych

Niekonferencja (unconference)

Spotkanie Strategiczne

Plan i realizacja spotkania strategicznego